Počet zobrazení

středa 11. listopadu 2015

Video Nr. 2

Druhé video jsem vytvořil již "dávno", ale...

pondělí 8. června 2015

Uniformy států, které bojovaly ve WWII-Itálie

Jako další zemi máme na pořadí Itálii. Italský stejnokroj z roku 1909 byl nahrazen hned třikrát a to v letech 1925, 1933 a 1935.

Uniformy států, které bojovaly ve WWII-Francie

Na začátek našeho pohledu na uniformy zemí druhé světové války se podíváme na Francii. Francouzský stejnokroj z první světové války byl v roce 1935 nahrazen stejnokrojem barvy khaki.

neděle 26. dubna 2015

Pěchotní průzkum v US army

Složení průzkumu
Četa US pěchoty se skládala ze tří družstev. Velitelem čety byl poručík nebo poddůstojník, jeho zástupcem obvykle seržant. Velitelem družstva byl desátník, nebo seržant. Typické družstvo US pěchoty mělo 12 mužů-velitel, zástupce, kulometčík, pomocník, a osm střelců. Družstvo USMC mělo od roku 1944 mužů 13 - velitel a tři skupiny - velitel, kulometčík/minometčík, pomocník a střelec. Na průzkum se vydávalo buď celé družstvo, nebo jeho část.

Agent v Protektorátu část 2

Úkoly agenta v protektorátu byly velmi různé. Nejčastěji však úkolem skupiny bylo rádiové spojení. Některé skupiny měli samozřejmě jiné úkoly jako sabotáže či navádění letadel na cíl shozu bomb apod. Nesmíme však zapomenout i na skupiny které měli za úkol atentát. Vedle atentátu na Heydricha to byl ještě atentát na Emanuela Moravce, který měla za úkol skupina Tin.

Agent v Protektorátu část 1

Úkol vybrat agenta měla na starosti britská organizace SOE (Special Operations Executive), založená v roce 1940. Organizace také agenty cvičila a vysílala do zemí jako například Francie, Nizozemí, Dánsko, Norsko atd. Za tímto účelem měla i jednotlivé sekce, F pro Francii, N pro Nizozemí a podobně. Nicméně sekci C jako Czechoslovakia byste hledali marně. Výběr agentů pro Protektorát měl na starosti 2. odbor v čele s plukovníkem F. Moravcem.

Boje na Podkarpatské Rusi 1938-1939 část 5

Boje na ústupu


Po páté hodině ráno 14. března 1939 zahájila maďarská armáda v počtu 50000 vojáků (3 smíšené brigády, 1 jezdecká a nekompletní motorizovaná brigáda) pod velením generála Ference Szombathely útok proti československé armádě na Podkarpatské Rusi. Tou dobou zde bylo asi 8000 vojáků čs. armády a příslušníků SOS. Maďarská armáda směřovala třemi hlavními směry.